Przejdź do treści

Ślub konkordatowy a ślub jednostronny – różne możliwości ślubu w kościele

Większości z nas zawarcie związku małżeńskiego w kościele kojarzy się wyłącznie z tradycyjną ceremonią. Jednak warto wiedzieć, że Kościół daje nam różne możliwości zawarcia związku małżeńskiego. Świetnym przykładem jest tutaj ślub konkordatowy, czy ślub jednostronny. Co warto o nich wiedzieć? Nasz tekst przybliży Ci obie ceremonie, więc koniecznie zapoznaj się z jego treścią!

Ślub konkordatowy

Jeszcze kilka lat temu zawarcie związku małżeńskiego oznaczało najpierw wizytę w urzędzie stanu cywilnego, a później w kościele (lub odwrotnie). Jednak z biegiem czasu wszystko się zmieniło i zawdzięczamy to w dużej mierze ślubowi konkordatowi, czyli uroczystości, która łączy w sobie ślub kościelny ze ślubem cywilnym.

Dzięki takiej możliwości pary młode nie muszą organizować dwóch uroczystości. Z racji tego, że ślub konkordatowy łączy w sobie ślub kościelny ze ślubem cywilnym, to niesie ze sobą też skutki prawne. Tym samym możemy być pewni, że zawarcie go będzie ważne nie tylko w stosunku do instytucji Kościoła, ale również w świetle prawa.

Ślub jednostronny

Ciekawą opcją może okazać się także ślub jednostronny, który bywa nazywany małżeństwem mieszanym. W tym przypadku mamy do czynienia z uroczystością idealną dla osób, które różnią się od siebie wiarą i są przedstawicielami różnych religii. Ślub jednostronny zawiera się tylko w jednym obrządku, a to oznacza, że nie ma możliwości, aby najpierw odbył się w kościele katolickim, a później w cerkwi.

Co więcej, prawo kościoła jasno określa, kto może wziąć ślub jednostronny. Jedną stroną zawsze musi być katolik, zaś drugą może być osoba należąca do kościoła luterańskiego, anglikańskiego, prawosławnego, czy innych wyznań chrześcijańskich.

 To jednak nie wszystko, ponieważ możliwe jest również zawarcie związku małżeńskiego z osobą, która jest wyznawcą zupełnie innej religii, ale w tym przypadku dana osoba będzie musiała podpisać oświadczenie o tym, że nie będzie utrudniać wierzącemu partnerowi w praktykowaniu swojej religii.