obrączki

Ślub z obcokrajowcem » powrót do porad

art

Brak granic fizycznych spowodował, że wiele osób otworzyło się również na całkowicie nowe znajomości, o których do tej pory nawet nie myślało. Z tego też powodu w Polsce mamy do czynienia z coraz większą ilością małżeństw osób o różnych narodowościach. Wakacyjne znajomości często przeradzają się w związki, które chcą spędzić ze sobą całe życie i sformalizować swoje relacje.

Chcąc stanąć na ślubnym kobiercu konieczne jest jednak wypełnienie wszystkich formalności w urzędzie stanu cywilnego lub też w kościele, bez których zawarcie związku małżeńskiego nie będzie możliwe.

Osoba spoza naszego kraju, pragnąca zawrzeć związek małżeński w Polsce musi dostarczyć:

• paszport,
• wizę lub też inny dokument, który uprawnia ją do pobytu w Polsce,
• odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem przysięgłym,
• zaświadczenie stwierdzające zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego, które jest wydawane przez organy państwowe w kraju cudzoziemca lub też jednostki dyplomatyczne.

Druga strona, będąca obywatelem lub też obywatelką Polski musi posiadać dowód osobisty oraz skrócony odpis aktu urodzenia. W przypadku ślubu cywilnego Młodzi mogą złożyć przysięgę w obecności tłumacza przysięgłego, jeśli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim. Ślub kościelny jest kwestią bardziej indywidualną. Istnieje możliwość złożenia przysięgi w swoich ojczystych językach, jak i również tłumaczenie niektórych fragmentów mszy świętej, tak by również zagraniczni gości mogli aktywniej uczestniczyć w ceremonii ślubnej.


dodano: 13.04.2012 12:13:54
  • foto
  • Dotychczasowa ocena:
  • |
  • Oceń artykuł:

tagi: ślub, obcokrajowiec, za granicą, dokumenty potrzebne, wesele, trójmiasto, pomorskie